Mijn favorieten

Plan ontwikkeling

De ontwikkelingen op het gebied van volkshuisvesting hebben elkaar de afgelopen jaren in snel tempo opgevolgd. Dit heeft er toe geleid dat vraag en aanbod steeds zorgvuldiger op elkaar afgestemd moeten worden. Daarom wordt bij de ontwikkeling van nieuwbouw, herstructurering of herbestemming een succesvolle vertaalslag naar de markt steeds belangrijker. In een vroeg stadium van elk ontwikkelingsproces kunnen onze makelaars marktbehoeften, prijsontwikkelingen, kwaliteitseisen en afzetmogelijkheden in kaart brengen.

Voor projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen en overheden zijn onze makelaars een deskundig gesprekspartner als het gaat om planontwikkelingen op allerlei gebieden. Door de vele contacten met de woonconsument op lokaal en regionaal niveau hebben wij een dieper inzicht in de markt. En door de kennis van de belangen van alle betrokken partijen, de regionale markt en de macro-economische ontwikkelingen vormt ons advies steeds vaker het fundament voor succesvolle woningmarketing in en buiten Veenendaal. Onze deskundigheid wordt door projectontwikkelaars, overheden en woningbouwverenigingen niet alleen ingezet bij nieuwbouwprojecten, maar ook bij herstructurering en herontwikkeling.

Voor vragen omtrent planontwikkeling kunt contact opnemen met ons kantoor.